Ilustrowany przewodnik po mieście stołecznym Poznań, Poznań koniec lat 20.

Ilustrowany przewodnik po mieście stołecznym Poznań, Poznań koniec lat 20.

CAFE

PRZEDWOJENNE RESTAURACJE, BARY I HOTELE

Tworzenie dużych przedsiębiorstw gastronomicznych, na które składa się kilka restauracji nie jest niczym nowym. Już w okresie lat 20. takie przedsiębiorstwa z sukcesem prosperowały.

 

W Warszawie jedną z najpopularniejszych tego typu działalności były "Zakłady Gastronomiczne Pod Bukietem". Te działały w latach 30. W Poznaniu już od początku lat 20. na czoło wyszła grupa Towarszystwa Akcyjnego "Gastronomja" Poznań, która już w 1922 roku mogła pochwalić się czterema restauracjami, a nie było to ich ostatnie słowo.

 

 

 

 

 

01 grudnia 2020

W "Pamiętniku jubileuszowym Towarzystwa Przemysłowego w Poznaniu"  z  1923 roku zaprezentowany został spis restauracji, które wchodziły w skład "Gastronomji". Swoją filię spółka prowadziła w Królewskiej Hucie czyli Chorzowie. Dodatkowo na terenie Targów Poznańskich również działała restauracja pod auspicjami spółki.

 "Le guide des etrangers a Poznań " 1924 rok.

 

Sama spółka została zarejestrowana w 1923 roku. Założycielami było 19 osób: Ludwik Wojcieszyński, Leon Łopiński, Władysław Rajewski, Tomasz Kubiaczyk, Ludwik Zamlewski, Wincenty Pijarowski, Wojciech Grześkowiak, Adam Jackowski, Alfons Kossel, Jan Żuromski, Kazimierz Sell, Symforjan Jóźwiak, Bronisław Ratajczak, Stanisław Olszewski, Karol Maciejewski, Leon Jarecki, Edward Średziński, Franciszek Kowalak i Dymitr Domina. Spółka przejęła w swoje posiadanie lokale gastronomiczne, które wcześniej należały do spółki "Zjednoczonych Pracowników Gastronomicznych". 

Spółka działała do 1931 roku i upadła z  potężnymi długami.

W latach swojej świetności mogła zaprosić gości do, aż 5 lokali w Poznaniu.

Monitor Polski, nr 90, 20 IV 1923 rok.

Grand Cafe-Restaurant, obecny Plac Wolności 18 Poznań. Zdjęcie sprzed 1918 roku.  Źródło - poznan.wiki.org

Grand Cafe-Restaurant, obecny Plac Wolności 18 Poznań. Zdjęcie sprzed 1918 roku.

Źródło - poznan.wiki.org

Tekst - autor

Materiały - polona.pl/poznan.wiki.org/prasa z epoki

Ciekawe uzupełnienie - //www.historiafabryk.pl/projekt/baza-spolek-akcyjnych/quot-gastronomjaquot-s-a.html

 

Historia poznańskiej spółki "Gastronomja"